XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  XLIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który odbędzie się  w dn. 4-6 października 2020r. w nowoczesnym Centrum Konferencyjnym w Krakowie. Tematy Zjazdu z pewnością zapewnią ciekawą wymianę poglądów w formie warsztatów, dyskusji panelowych, sesji plenarnych oraz plakatowych z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych. Przygotujemy dla Państwa program naukowy, który nie tylko podsumowuje i systematyzuje dotychczasowe osiągnięcia w naszej dziedzinie, ale również przedstawią nowe możliwości i kierunki, które z pewnością wykorzystamy w naszej codziennej praktyce lekarskiej. W części naukowej Zjazdu wielu uczestników będzie miało okazję do zaprezentowania swoich prac naukowych w formie prezentacji ustnych i plakatowych.

Jestem przekonany, że krakowski Zjazd będzie wspaniałą okazją do wzbogacenia doświadczenia zawodowego, zaznajomienia się z najnowszą wiedzą w zakresie otorynolaryngologii i przedstawienia wyników własnej działalności naukowej.   

Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie jednocześnie okazją do utrzymania serdecznych i naukowych kontaktów w naszym środowisku.

Życzę Państwu udanego, pełnego wrażeń i korzyści zawodowych pobytu w gościnnym Krakowie.

                                                                         Przewodniczący Komitetu Naukowego 
Prof. dr. hab. med. Jacek Składzień

TERMIN
ZJAZDU

4 - 6 Październik 2020r.

PROGRAM
ZJAZDU

SPRAWDŹ

szczegółowy program zjazdu

MIEJSCE
ZJAZDU

ICE Congress Centre

Ul. Konopnickiej 17, Kraków

AKTUALNOŚCI

29 sierpnia 2019r. Uruchomienie strony internetowej.

 

Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

Uczestnicy lekarze:

Członkowie PTCHGiSz:

550 zł - do 20 września 2020 r.
650 zł - od 21 września do 1 października 2020 r.
700 zł – na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

Pozostali:

600 zł - do 20 września 2020 r.
700 zł - od 21 września do 1 października 2020 r.
800 zł – na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

Uczestnicy pielęgniarki:

250 zł - do 20 września 2020 r.
300 zł - od 21 września do 1 października 2020 r.
350 zł – na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

Student - 150 zł

Opłata parking na terenie ICE Congress Centre
( miejsce obrad ) – 30 zł / doba.
Prosimy o podanie numeru rejestarcji.UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY ZJAZDOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach zjazdowych
2)  teczkę z materiałami zjazdowymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  całodzienne przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego i drugiego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  udział w warsztatach
9)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Zjazd Laryngologiczny Kraków 2020”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Zjazdu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczestnicy warsztatów.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2