XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIK 2020r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

Uczestnicy lekarze:

Członkowie PTCHGiSz:

550 zł - do 20 września 2020 r.
650 zł - od 21 września do 1 października 2020 r.
700 zł – na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

Pozostali:

600 zł - do 20 września 2020 r.
700 zł - od 21 września do 1 października 2020 r.
800 zł – na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

Uczestnicy pielęgniarki:

250 zł - do 20 września 2020 r.
300 zł - od 21 września do 1 października 2020 r.
350 zł – na miejscu ( w miarę wolnych miejsc )

Student - 150 zł

Opłata parking na terenie ICE Congress Centre
( miejsce obrad ) – 30 zł / doba.
Prosimy o podanie numeru rejestarcji.UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY ZJAZDOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach zjazdowych
2)  teczkę z materiałami zjazdowymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  całodzienne przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego i drugiego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  udział w warsztatach
9)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Zjazd Laryngologiczny Kraków 2020”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2