XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIK 2020r.

Warsztaty

W trakcie trwania Zjazdu odbędą się liczne praktyczne warsztaty. Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2