XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Zjazdu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 40 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2