XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Prezentacja Naukowa i Plakatowa

W związku z epidemią SARS – CoV-2, Komitet Naukowy XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi wpisując się w obecne standardy sanitarne zdecydował o przeniesieniu Zjazdu oraz towarzyszącej jej Wirtualnej Wystawie Medycznej do sieci.

 

XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - ONLINE
4 - 6 października 2020 r.

Zgłoszone przez Państwa prezentacje plakatowe zostały zakwalifikowane do prezentacji podczas Sesji Plakatowej.

Sesja plakatowa będzie dostępna dla wszystkich uczestników na platformie zjazdowej w dniach 4 – 30 października 2020 r.

Przesyłając plakat prosimy o zawarcie w mailu informacji o wyrażeniu zgody na publikację Państwa plakatu w sieci.

W przypadku niewyrażenia zgody prosimy o stosownego maila i o nie przysyłanie prezentacji plakatowej.

Przesyłam ustalenia techniczne przygotowania zakwalifikowanego plakatu prezentowanego podczas Sesji Plakatowej

Plakaty prosimy przygotować:

- w formatach PDF, JPG, PowerPoint
- obraz 16:9 (1920 × 1080)
- plakat musi być statyczny, bez obrazów video
- plakat powinien mieć 4 slajdy
- minimalna czcionka w rozmiarze 8
- nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać autora i tytuł pracy

ostateczny termin nadesłania plakatów – 28 sierpnia 2020 r. na adres plakat@agora-konferencje.pl

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2