XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIK 2020r.

Prezentacja Naukowa i Plakatowa

Autorów prezentacji ustnych i plakatowych prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 27 marca 2020r. poprzez formularz na stronie Zjazdu. Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji ustnych lub do sesji plakatowych. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają mailem potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji. Plakaty będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na stanowiskach komputerowych. Komitet Naukowy przewiduje nagrody dla najlepszych prezentacji ustnych i plakatowych.

Streszczenie powinno zawierać nie więcej niż 300 słów

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2