XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący : 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień, Katedra i Klinika Otolaryngologii  UJ CM w Krakowie
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2