XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Walne Zebranie Delegatów PTCHGiSz

Walne Zebranie PTCHGiSz odbędzie się w dn. 3 października ( sobota ) 2020r. początek godz. 12.00

Próba generalna Walnego Zebrania odbędzie się w dn. 26 września ( sobota ) 2020r.

Szczegóły zostaną przesłane bezpośrednio do zainteresowanych.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2