XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIK 2020r.

Walne Zebranie Delegatów PTCHGiSz

Walne Zebranie Delegatów PTCHGiSz odbędzie się w dn. 3 października 2020r. ( sobota ) od godz. 14.00 w Sali Libraria Muzeum UJ CM ul. Jagiellońska 15 w Krakowie.

Przed Walnym Zebraniem istnieje możliwość zwiedzania stałej ekspozycji – w godz. 13.00-14.00.

SALA LIBRARIA

Od początku XVI w. w Sali Libraria mieściła się biblioteka uniwersytecka. Miejsce to nazywane było niegdyś salą Obiedzińskiego, od nazwiska profesora, który darem pieniężnym znacząco przyczynił się do jej wybudowania. Obecnie Libraria stanowi wejście na stałą ekspozycję muzeum. Charakterystycznym elementem wnętrza jest późnogotyckie sklepienie sieciowe. Do jej westybulu prowadzi pozłacany gotycki portal zwany Złotą Bramą (Porta Aurea).

Ściany Librarii zdobią  portrety osób, które niegdyś przyczyniły się do rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajdują się tu między innymi wizerunki Benedykta z Koźmina, Wincentego Łepkowskiego oraz Karola Estreichera młodszego.

W sali prezentowane są również rekonstrukcje drewnianych instrumentów astronomicznych: kwadrantu, triquetrum i sfery armilarnej.

W neobarokowych szafach znajdziemy XVIII-wieczne i XIX-wieczne księgi ze zbiorów rodziny Pusłowskich, a także dawne oprawy katalogowe.

Libraria Collegium Maius jest dziś między innymi miejscem posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmioty, na które warto zwrócić uwagę

  • dwudziestowieczne rekonstrukcje instrumentów astronomicznych Mikołaja Kopernika: astrolabium sferyczne, kwadrant, triquetrum,
  • pulpit obrotowy, XIX wiek,
  • księgozbiór, XVII - XIX wiek,
  • oprawy katalogowe, XIX wiek,
  • popiersia uczonych, donatorów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, XIX wiek,
  • Galeria portretów osób, które przyczyniły się do rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum UJ.
Image

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2